”Vi strävar efter att öka vår kvalitet och minska vår klimat- och miljöpåverkan i en ständigt pågående process”

Bara giftfria produkter

Så här arbetar vi

1. Alla produkter måste passera vårt nålsöga. Innan vi köper in en produkt granskar vi den noga så att inga miljöbovar köps in.

2. Vi påverkar genom leverantörsdialoger – driver utveckling för att ersätta miljöbelastande ämnen och efterlyser miljöanpassade alternativ.

3. Vi utesluter produkter som inte håller den kvalitets- eller miljömässiga prestandan vi eftersträvar.

 

Så här arbetar vi

Bara giftfria produkter

Vår kvalitets- och miljöpolicy gör att vi står rustade för ökade krav om minskad användning av skadliga kemikalier.

Ett bra exempel är hur vi anpassat våra produkter till projektet ”Giftfria förskolor”,  där man nu ställer allt högre krav på minskad användning av kemikalier vid inköp på förskolor runt om i landet.  

Självklart är våra produkter giftfria. Våra färger och lim är vattenbaserade för att undvika lösningsmedel som kan vara skadligt för både hud och nervsystem.  Vi har också valt bort luktpennor eftersom dessa doftämnen kan vara allergiframkallande.

Bara giftfria produkter

Allt kan bli bättre

Men som vår miljö- och kvalitetspolicy säger, allt kan utvecklas, allt kan bli bättre. Som ett led i detta håller vi nu på att fasa ut flaskor och förpackningar till mindre miljöbelastande plaster, självklart med bibehållen funktion och användarvänlighet.

De flesta av våra leverantörer har sin produktion inom EU, länder med gemensam kemikalielagstiftning och där barnsäkerhet är ett krav för CE-märkning. Det känns tryggt.

Allt kan bli bättre